Senin, 04 Februari 2013

CONTOH PROKER KKNA.       PROGRAM KERJA KOLEKTIF

Kegiatan Keagamaan (Non-Fisik)                    
1.                                                                      Penghidupan TPA
Sasaran                         : Anak-anak Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : 15 Juli 2010
2.                                                                      Training Perawatan Jenazah
Sasaran                         : Sebagian Warga Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Tentatif
3.                                                                      Training Ustadz-Ustadzah
Sasaran                         : Remaja Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Tentatif
4.                                                                      Tadarus Ramadhan
Sasaran                         : Mahasiswa KKN Beserta Warga Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Mulai Awal Ramdhan
5.                                                                      Lomba-Lomba Ramadhan/Agustusan
Sasaran                         : Anak-anak TPA
Pelaksanaan                  : 15-17 Agustus


Kegiatan Keagamaan (Fisik)
1.                                                                               Pengadaan Fasilitas Ibadah
Sasaran                         : Mushalla
2.                                                                               Fasilitas Umum
Sasaran                         : Linkungan Sekitar Mushalla


 Kegiatan Penunjang (Fisik)
1.                                                                               Papanisasi
Sasaran                         : Jalan-Jalan Sentral Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Kondisional
2.                                                                               Neonisasi
Sasaran                         : Setiap Simpang Tiga Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Kondisional
3.                                                                               Kerja Bakti    
Sasaran                         : Lingkungan Dusun Peden Gunung
Pelaksanaan                  : Seminggu Menjelang Ramadhan
4.                                                                               Tempat Sampah
Sasaran                         : Tempat-tempat Strategis
Pelaksanaan                  : Bersamaan Kerja Bakti
5.                                                                               Perpustakaan Dusun   
Sasaran                         : Warga Dusun (Semua Kalangan)
Pelaksanaan                  : Tentatif

B.                                                                                            PROGRAM KERJA INDIVIDUAL
Program individual disesuaikan dengan kompetensi masing-masing bidang mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga, Dusun Peden Gunung, Meliputi:
1.                                                                               Jurusan Teknik Informatika
2.                                                                               Jurusan Biologi
3.                                                                               Jurusan Psikologi
4.                                                                               Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
5.                                                                               Jurusan Jinayah Siyasah
6.                                                                               Jurusan Tafsir Hadits
7.                                                                               Jurusan Keuangan Islam
8.                                                                               Jurusan Pendidikan Matematika
Note: Disampaikan di Mushalla Darul Ihsan Dusun Peden Gunung, tanggal 16 Juli 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar